gezonde producten voor gezonde vruchten

De natuur is zeer gevoelig voor menselijk ingrijpen (insecticiden, fungiciden, kunstmeststoffen). Daarom is het noodzakelijk om enige betekenis te geven aan het evenwicht van onze bodems. Deze zijn de basis voor een goede plantengroei en dus een overvloedige en gezonde teelt. Planten kunnen zich alleen ontwikkelen in een gezonde omgeving. Inderdaad een in evenwichtige bodem, verdeelt de voedingsstoffen op een optimale manier. Met biostimulants zijn planten minder gevoelig voor verschillende ziekten.

preventief eerder dan curatief

Een probleem kan zowel preventief als curatief worden opgelost, alles hangt ervan af of je het probleem wilt vermijden? De preventieve aanpak zal het probleem vermijden terwijl de curatieve aanpak zal het probleem oplossen. Door een evenwichtige bodem en een biologische opneembaarheid van de juiste voeding, in de juiste hoeveelheid op het juiste moment kunnen veel problemen preventief worden vermeden.